Hľadaný výraz: Sof 1,4-6, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
4 Svoju ruku vystriem proti Judsku i proti všetkým obyvateľom Jeruzalema. Vyhladím z tohto miesta pozostatky po Baálovi a meno modlárskych kňazov; 5 aj tých, čo sa na strechách klaňajú nebeskému zástupu, tých, čo sa pred Hospodinom klaňajú a prisahajú, ale sa zaprisahávajú aj na Milkóma; 6 tých, čo sa odklonili od Hospodina, čo nehľadajú Hospodina ani sa k nemu neobracajú.

1

mail   print   facebook   twitter