Hľadaný výraz: Sof 1,4-6, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
4 Napřáhnu svou ruku na Judu, na všechny obyvatele Jeruzaléma, vyhladím z tohoto místa, co zůstalo z Baala, i jméno žreců a kněží, 5 rovněž ty, kdo se na střechách klanějí zástupu nebeskému, ty, kdo se klanějí hned Hospodinu a jím se zapřísahají, a hned zase přísahají při svém Melekovi, 6 ty, kdo odpadli od Hospodina, kdo Hospodina nehledají a nedotazují se ho.

1

mail   print   facebook   twitter