Hľadaný výraz: Sof 1,14, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
14 Blízko je deň Hospodinov, veľký, blízko a prijde veľmi rýchle. Čujte, hlas dňa Hospodinovho! Horko tam bude kričať hrdina.

1

mail   print   facebook   twitter