Hľadaný výraz: Sk 9,35, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
35 A videli ho všetci, čo bývali v Lydde a Sárone, ktorí sa obrátili k Pánovi.

1

mail   print   facebook   twitter