Hľadaný výraz: Sk 8,40, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
40 A Filip sa našiel v Azote. Chodil po všetkých mestách a hlásal evanjelium, až prišiel do Cézarey.

1

mail   print   facebook   twitter