Hľadaný výraz: Sk 8,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Ale keď uverili Filipovi, ktorý im hlásal evanjelium o Božom kráľovstve a o mene Ježiša Krista, dávali sa krstiť muži i ženy.

1

mail   print   facebook   twitter