Hľadaný výraz: Sk 7,51, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
51 Vy, tvrdošijní s neobrezaným srdcom a ušami, vy vždy odporujete Duchu Svätému; vy takisto ako vaši otcovia.

1

mail   print   facebook   twitter