Hľadaný výraz: Sk 7,49, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
49 »Nebo je mojím trónom a zem podnožkou mojich nôh. Akýže mi postavíte dom, hovorí Pán, alebo aké je miesto môjho odpočinku?

1

mail   print   facebook   twitter