Hľadaný výraz: Sk 7,37, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
37 To je ten Mojžiš, ktorý povedal synom Izraela: »Proroka vám vzbudí Boh z vašich bratov ako mňa.«

1

mail   print   facebook   twitter