Hľadaný výraz: Sk 7,35, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
35 Tohto Mojžiša, ktorého odmietli, keď povedali: »Kto ťa ustanovil za knieža a sudcu?!«, toho Boh poslal ako knieža a vysloboditeľa s mocou anjela, čo sa mu zjavil v kríku.

1

mail   print   facebook   twitter