Hľadaný výraz: Sk 7,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 a povedal mu: »Odíď zo svojej krajiny a od svojich príbuzných a choď do krajiny, ktorú ti ukážem.«

1

mail   print   facebook   twitter