Hľadaný výraz: Sk 7,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 kým nenastúpil v Egypte iný kráľ, ktorý Jozefa nepoznal.

1

mail   print   facebook   twitter