Hľadaný výraz: Sk 6,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Tu vstali niektorí z takzvanej synagógy Libertíncov, Cyrénčanov a Alexandrijčanov a z tých, čo boli z Cilície a Ázie, a hádali sa so Štefanom.

1

mail   print   facebook   twitter