Hľadaný výraz: Sk 5,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 „Nezakázali sme vám prísne učiť v tom mene?! A vy ste naplnili Jeruzalem svojím učením a chcete na nás uvaliť krv toho človeka.“

1

mail   print   facebook   twitter