Hľadaný výraz: Sk 4,25-26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Ty si skrze Ducha Svätého ústami svojho služobníka, nášho otca Dávida, povedal: »Prečo sa búria pohania? Prečo národy snujú plány daromné? 26 Povstávajú pozemskí králi a vladári sa spolčujú proti Pánovi a proti jeho Pomazanému.«

1

mail   print   facebook   twitter