Hľadaný výraz: Sk 4,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení.“

1

mail   print   facebook   twitter