Hľadaný výraz: Sk 4,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 On je kameň, ktorý ste vy, stavitelia, zavrhli, a on sa stal kameňom uholným.

1

mail   print   facebook   twitter