Hľadaný výraz: Sk 3,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Vy ste synovia prorokov a zmluvy, ktorú Boh uzavrel s vašimi otcami, keď povedal Abrahámovi: »A v tvojom potomstve budú požehnané všetky rodiny zeme.«

1

mail   print   facebook   twitter