Hľadaný výraz: Sk 3,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 A každý, kto nepočúvne toho proroka, bude odstránený z ľudu.«

1

mail   print   facebook   twitter