Hľadaný výraz: Sk 3,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Veď Mojžiš povedal: »Proroka vám vzbudí Pán, váš Boh, z vašich bratov ako mňa. Jeho budete počúvať vo všetkom, čo vám povie.

1

mail   print   facebook   twitter