Hľadaný výraz: Sk 3,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Vy ste zapreli Svätého a Spravodlivého a žiadali ste, aby vám prepustil vraha.

1

mail   print   facebook   twitter