Hľadaný výraz: Sk 3,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, Boh našich otcov, oslávil svojho Služobníka Ježiša, ktorého ste vy vydali a zapreli pred Pilátom, kým on rozhodol, že ho treba prepustiť.

1

mail   print   facebook   twitter