Hľadaný výraz: Sk 3,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Keďže sa pridŕžal Petra a Jána, zbehol sa k nim do stĺporadia, ktoré sa volá Šalamúnovým, všetok užasnutý ľud.

1

mail   print   facebook   twitter