Hľadaný výraz: Sk 28,31, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
31 Ohlasoval Božie kráľovstvo a učil o Pánu Ježišovi Kristovi so všetkou odvahou a bez prekážky.

1

mail   print   facebook   twitter