Hľadaný výraz: Sk 28,29, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
29 (Ako to povedal, Židia od neho odišli, ale medzi sebou sa veľmi dohadovali.)

1

mail   print   facebook   twitter