Hľadaný výraz: Sk 28,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Keď sme prišli do Ríma, dovolili Pavlovi bývať oddelene len s vojakom, čo ho strážil.

1

mail   print   facebook   twitter