Hľadaný výraz: Sk 27,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Preplavili sme sa Cilícijským a Pamfýlskym morom a prišli sme do Myry v Lýcii.

1

mail   print   facebook   twitter