Hľadaný výraz: Sk 27,35, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
35 Keď to povedal, vzal chlieb a pred očami všetkých vzdal Bohu vďaky, rozlomil ho a začal jesť.

1

mail   print   facebook   twitter