Hľadaný výraz: Sk 27,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Na druhý deň sme prišli do Sidonu. Július zaobchádzal s Pavlom ľudsky a dovolil mu zájsť k priateľom a postarať sa o seba.

1

mail   print   facebook   twitter