Hľadaný výraz: Sk 27,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 Keď nadišla štrnásta noc a hnalo nás po Adriatickom mori, okolo polnoci sa námorníkom zazdalo, že vidia nejakú krajinu.

1

mail   print   facebook   twitter