Hľadaný výraz: Sk 27,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Keď ho vytiahli, použili pomocné zariadenie a podpásali loď. Potom v obave, aby nenarazili na Syrtu, spustili kotvu a nechali sa unášať.

1

mail   print   facebook   twitter