Hľadaný výraz: Sk 27,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Keď sa rozhodlo, že sa odplavíme do Itálie, odovzdali Pavla a niektorých iných väzňov stotníkovi, menom Júliusovi, z cisárskej kohorty.

1

mail   print   facebook   twitter