Hľadaný výraz: Sk 24,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 Po dvoch rokoch Félixa vymenil Porcius Festus. Ale Félix sa chcel zavďačiť Židom, preto nechal Pavla vo väzení.

1

mail   print   facebook   twitter