Hľadaný výraz: Sk 24,22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
22 Félix dobre vedel o tejto Ceste a odročil ich. Povedal: „Keď príde veliteľ Lyziáš, posúdim váš spor.“

1

mail   print   facebook   twitter