Hľadaný výraz: Sk 24,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 O päť dní prišiel veľkňaz Ananiáš s niekoľkými staršími a s istým rečníkom Tertullom a išli za vladárom so žalobou na Pavla.

1

mail   print   facebook   twitter