Hľadaný výraz: Sk 23,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Pavol vravel: „Nevedel som, bratia, že je to veľkňaz; veď je napísané: »Kniežaťu svojho ľudu nebudeš zlorečiť.«“

1

mail   print   facebook   twitter