Hľadaný výraz: Sk 23,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Potom zavolal dvoch stotníkov a povedal im: „Pripravte na deviatu hodinu večer dvesto vojakov, ktorí pôjdu do Cézarey, aj sedemdesiat jazdcov a dvesto kopijníkov.

1

mail   print   facebook   twitter