Hľadaný výraz: Sk 23,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Tu veľkňaz Ananiáš rozkázal tým, čo stáli pri ňom, aby ho udreli po ústach.

1

mail   print   facebook   twitter