Hľadaný výraz: Sk 22,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 „Ja som Žid. Narodil som sa v cilícijskom Tarze, ale vychovaný som bol v tomto meste. Pri Gamalielových nohách som sa naučil prísne žiť podľa zákona otcov a horlil som za Boha, ako aj vy všetci dnes.

1

mail   print   facebook   twitter