Hľadaný výraz: Sk 21,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 My sme z Týru po skončení plavby prišli do Ptolemaidy. Pozdravili sme bratov a zostali sme jeden deň u nich.

1

mail   print   facebook   twitter