Hľadaný výraz: Sk 21,40, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
40 On mu dovolil a Pavol, ako stál na schodoch, pokynul ľudu rukou. Keď nastalo úplné ticho, prehovoril k nim po hebrejsky:

1

mail   print   facebook   twitter