Hľadaný výraz: Sk 21,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 a kričali: „Mužovia, Izraeliti, pomáhajte! Toto je ten človek, čo všetkých všade učí proti ľudu, proti zákonu a proti tomuto miestu. Ba ešte aj Grékov voviedol do chrámu a poškvrnil toto sväté miesto.“

1

mail   print   facebook   twitter