Hľadaný výraz: Sk 20,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 My sme sa po dňoch Nekvasených chlebov odplavili z Filíp a o päť dní sme došli za nimi do Troady, kde sme sa zdržali sedem dní.

1

mail   print   facebook   twitter