Hľadaný výraz: Sk 20,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 Dávajte si pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou.

1

mail   print   facebook   twitter