Hľadaný výraz: Sk 20,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Keď sme sa s ním v Assone zišli, vzali sme ho a išli sme do Mitylény.

1

mail   print   facebook   twitter