Hľadaný výraz: Sk 20,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Keď potom rozruch ustal, Pavol si zavolal učeníkov, povzbudil ich, rozlúčil sa a odišiel do Macedónska.

1

mail   print   facebook   twitter