Hľadaný výraz: Sk 2,39, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
39 Veď to prisľúbenie patrí vám a vašim deťom i všetkým, čo sú ďaleko, všetkým, ktorých si povolá Pán, náš Boh.“

1

mail   print   facebook   twitter