Hľadaný výraz: Sk 2,38, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
38 Peter im povedal: „Robte pokánie a nech sa dá každý z vás pokrstiť v mene Ježiša Krista na odpustenie svojich hriechov a dostanete dar Svätého Ducha.

1

mail   print   facebook   twitter