Hľadaný výraz: Sk 2,34-35, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
34 Veď Dávid nevystúpil na nebesia, a predsa hovorí: »Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, 35 kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnožku tvojim nohám.«

1

mail   print   facebook   twitter