Hľadaný výraz: Sk 19,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Ale keď sa niektorí zatvrdili a neuverili, ba pred zástupom tupili Pánovu cestu, odišiel od nich, oddelil učeníkov a každý deň hovoril v Tyrannovej škole.

1

mail   print   facebook   twitter